تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت دوم

سه شنبه 30 شهریور 1400 - 15:04


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۰۲۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۷۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۹۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۰۲۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۹۶ و ۰٫۶۹۸۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۶۶ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۴۸ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۶۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۲۹ و ۱۴۹٫۰۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۵۸۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۴۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۵۸۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۹۷ و ۰٫۸۶۰۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸٫۴۰ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۸۷ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸٫۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۱۹ و ۱۲۸٫۰۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید