تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

دوشنبه 29 شهریور 1400 - 16:06


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۷۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۷۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۵۰ و ۱٫۱۷۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۷۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۷۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۵۰ و ۱٫۳۷۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۰۹٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۰٫۱۰ و ۱۱۰٫۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۶۰ و ۰٫۹۲۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۹۵ و ۰٫۷۳۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۷۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۷۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۲۰ و ۱٫۲۶۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید