تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

دوشنبه 29 شهریور 1400 - 9:41


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۷۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۷۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۷۰ و ۱٫۱۷۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۷۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۷۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۸۰ و ۱٫۳۸۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۰۹٫۷۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۰٫۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۶۰ و ۱۰۹٫۴۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۶۰ و ۰٫۹۲۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۹۵ و ۰٫۷۳۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۷۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۷۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۲۰ و ۱٫۲۶۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید