این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

جمعه 26 شهریور 1400 - 16:11


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۷۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۷۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۰۰ و ۱٫۱۸۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۸۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۸۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۸۴۰ و ۱٫۳۸۵۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۰۹٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۰٫۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۴۵ و ۱۰۹٫۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۳۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۲۰ و ۰٫۹۲۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۵۰ و ۰٫۷۲۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۰۵ و ۱٫۲۷۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار