شاخص دلار آمریکا به سقف فاز خنثی رسیده است

جمعه 26 شهریور 1400 - 12:00

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی و کوتاه مدت شاخص دلار آمریکا که از مقاومت ۹۳٫۷۰ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۹۱٫۹۰ متوقف شده و بازار موج نزولی را تا سطح ۹۲٫۸۱ اصلاح کرده است. اخیراً شاخص دلار در فاز خنثی بین سطوح ۹۲٫۸۱-۹۲٫۲۷ نوسان می کند. شکست هر یک از این سطوح، مسیر بعدی بازار را مشخص خواهد کرد. اخیراً شاخص دلار با سقف فاز خنثی درگیر بود که موفق به شکست نرخ ۹۲٫۸۱ واحدی نشده و بازار با ثبت اوج قیمتی جدید در ۹۲٫۹۰ واحدی، مجدداً به فاز خنثی بازگشته است. از این رو اگر شاخص دلار به بازگشت نزولی از محدوده ۹۲٫۸۱-۹۲٫۹۰ ادامه دهد، می تواند به سمت میانگین های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ و سپس کف فاز خنثی بازگردد.

 

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار چهارساعته