آیا بازگشت مثبت EURUSD از کف کانال ادامه می یابد؟

جمعه 26 شهریور 1400 - 11:21

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز EURUSD که از اوج قیمتی ۱٫۲۲۶۶ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به حمایت جزئی ۱٫۱۶۶۵ دلار متوقف شد. در ادامه یورو به دلار آمریکا، حرکت صعودی به راه انداخت و تا اوج قیمتی جزئی ۱٫۱۹۰۸ دلار حرکت کرد. اخیراً بازار بعد از برخورد به این نرخ، وارد کانال نزولی شده و جفت ارز تا نرخ میانی ۱٫۱۷۵۰ دلار پایین آمده است. اگر EURUSD به بازگشت مثبت از کف کانال و نرخ ۱٫۱۷۵۰ دلار ادامه دهد و از سوی نرخ ۱٫۱۷۷۰ دلار حمایت شود، می تواند ابتدا تا میانگین های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ و در نهایت سقف کانال حرکت کند.
اما برای این که EURUSD به حرکت نزولی شروع شده از ۱٫۱۹۰۸ دلار ادامه دهد، بایستی به زیر کف کانال عبور کند. در این صورت نرخ رُند ۱٫۱۷۰۰ و حمایت ۱٫۱۶۶۵ دلار اهداف بعدی بازار خواهند بود.

 

تحلیل تکنیکال یورو دلار آمریکا نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته