تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

جمعه 26 شهریور 1400 - 9:40


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۷۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۷۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۰۰ و ۱٫۱۸۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۸۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۸۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۸۴۰ و ۱٫۳۸۵۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۰۹٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۰٫۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۴۵ و ۱۰۹٫۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۲۰ و ۰٫۹۲۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۳۰ و ۰٫۷۳۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۳۰ و ۱٫۲۶۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید