جفت ارز USDJPY با کف فاز خنثی درگیر است

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۷

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز USDJPY که از نرخ ۱۱۱٫۶۶ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۱۰۸٫۷۲ متوقف شده است. اخیراً دلار آمریکا به ین ژاپن در فاز خنثی بین سطوح ۱۱۰٫۴۲-۱۰۹٫۵۰ نوسان می کند. در معاملات امروز، بازار در ادامه حرکت نزولی اخیر به کف فاز خنثی در محدوده ۱۰۹٫۶۰-۱۰۹٫۵۰ رسیده است. اگر جفت ارز با فشارهای فروش مواجه شود و به زیر ۱۰۹٫۵۰ عبور کند، USDJPY از فاز خنثی خارج خواهد شد و بازار می تواند تا هدف قیمتی اول در نرخ ۱۰۹٫۱۰ حرکت کند.
اما در صورتی که محدوده ۱۰۹٫۵۰-۱۰۹٫۶۰ موقعیت خود را در قالب حمایت حفظ کند، USDJPY در فاز خنثی باقی خواهد ماند و جفت ارز می تواند ابتدا به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُررنگ) بازگردد.

 

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا ین ژاپن نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار چهارساعته