تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۸ ژانویه ۲۰۲۱
تعطیلی
بزرگداشت مارتین لوتر کینگ
05:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 3.2%
واقعی: 2.9%
05:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 3.2%
واقعی: 2.6%
05:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 6.1%
واقعی: 6.5%
05:30
CNY
رشد اقتصادی چین از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی:
واقعی: 2.3%
05:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 6.9%
واقعی: 7.3%
05:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی: 2.8%
05:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
08:00
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: -0.5%
13:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagar
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:45
CAD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (دسامبر)
پیش بینی: 227.0K
واقعی: 228.3K
17:00
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 11.78B
سه شنبه۱۹ ژانویه ۲۰۲۱
00:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار NZIER (سه ماهه چهارم)
پیش بینی:
واقعی: -6%
01:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی: 19.2%
03:30
AUD
آمار فروش خانه های نوساز HIA (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 91.8%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
11:00
CHF
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.5%
12:30
USD
گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی (IEA)
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص بهره وری نیروی کار (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: 4.0%
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (ژانویه)
پیش بینی: -68.5
واقعی: -66.4
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (ژانویه)
پیش بینی: 60.0
واقعی: 61.8
13:30
EUR
نشست وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی: 58.3
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: -0.6%
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 0.7%
18:50
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: 4.8%
21:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Haldane
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) چهارشنبه۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 149.2B
03:00
AUD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: -0.3%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
گزارش سیاست های پولی بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 0.25%
واقعی:
19:30
CAD
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
سخنرانی رئیس جمهور آمریکا - بایدن
پیش بینی:
واقعی:
20:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۲۱ ژانویه ۲۰۲۱
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
صادرات (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 2.4%
واقعی:
03:20
JPY
تراز تجاری (دسامبر)
پیش بینی: 942.8B
واقعی:
04:00
AUD
تغییرات اشتغال (دسامبر)
پیش بینی: 50.0K
واقعی:
04:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
نرخ بیکاری (دسامبر)
پیش بینی: 6.7%
واقعی:
06:30
JPY
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
06:30
JPY
گزارش بانک مرکزی ژاپن از چشم انداز اقتصادی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
06:30
JPY
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
06:30
JPY
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
ارزیابی بانک مرکزی انگلستان از وضعیت اعتباری
پیش بینی:
واقعی:
14:30
GBP
شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (ژانویه)
پیش بینی: -35
واقعی:
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه تسهیلات سپرده (ژانویه)
پیش بینی: -0.50%
واقعی:
16:15
EUR
تعیین نرخ بهره (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (دسامبر)
پیش بینی: 1.604M
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (دسامبر)
پیش بینی: 1.560M
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 910K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (ژانویه)
پیش بینی: 12.0
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
EUR
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
18:06
JPY
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی: -0.10%
واقعی:
جمعه۲۲ ژانویه ۲۰۲۱
01:00
NZD
شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
01:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
01:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 1.0%
واقعی:
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: -1.1%
واقعی:
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 7.0%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 1.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 4.0%
واقعی:
12:00
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 57.5
واقعی:
12:00
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 45.3
واقعی:
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 54.5
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (ژانویه)
پیش بینی: 47.6
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 44.5
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (ژانویه)
پیش بینی: 50.7
واقعی:
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 57.3
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 49.9
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 56.5
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 53.6
واقعی:
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -2.0%
واقعی:
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (دسامبر)
پیش بینی: 6.55M
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
19:30
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.280M
واقعی:
19:30
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۲۳ ژانویه ۲۰۲۱
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند