تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۰۳ آگست ۲۰۲۰
تعطیلی
تعطیلی عمومی کانادا
03:00
AUD
شاخص تولیدی AIG (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 53.5
04:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی: -4.1%
واقعی: -2.2%
04:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی)
پیش بینی: -1.1%
واقعی: -0.6%
06:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (ژوئیه)
پیش بینی: 51.3
واقعی: 52.8
11:00
CHF
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -0.2%
12:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (ژوئیه)
پیش بینی: 51.0
واقعی: 49.2
12:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (ژوئیه)
پیش بینی: 50.0
واقعی: 51.0
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه)
پیش بینی: 51.1
واقعی: 51.8
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه)
پیش بینی: 53.6
واقعی: 53.3
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه)
پیش بینی: 51.3
واقعی: 50.9
18:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه)
پیش بینی: 48.3
واقعی: 44.3
18:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه)
پیش بینی: 53.6
واقعی: 54.2
21:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۰۴ آگست ۲۰۲۰
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.4%
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 0.2%
05:30
AUD
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: 8.800B
واقعی: 8.202B
06:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.4%
واقعی: 2.7%
08:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی: 0.018%
09:00
AUD
تعیین نرخ بهره (اوت)
پیش بینی: 0.25%
واقعی: 0.25%
09:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
10:15
CHF
شاخص فضای مصرف کنندگان SECO (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: -30
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 5.0%
واقعی: 6.2%
19:50
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: -5.1%
چهارشنبه۰۵ آگست ۲۰۲۰
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -3.300M
واقعی: -8.587M
03:15
NZD
تغییرات اشتغال (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -2.0%
واقعی: -0.4%
03:15
NZD
نرخ بیکاری (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 5.8%
واقعی: 4.0%
05:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
پیش بینی: 45.2
واقعی: 45.4
06:00
AUD
شاخص وام مسکن (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 5.5%
06:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 54.1
06:15
CNY
شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 54.5
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژوئیه)
پیش بینی: 56.7
واقعی: 55.6
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (ژوئیه)
پیش بینی: 54.8
واقعی: 54.9
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
پیش بینی: 55.1
واقعی: 54.7
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه)
پیش بینی: 57.1
واقعی: 57.0
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
پیش بینی: 56.6
واقعی: 56.5
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 5.9%
واقعی: 5.7%
16:30
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (ژوئیه)
پیش بینی: 1,500K
واقعی: 167K
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی: 158.25B
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی: 208.95B
17:00
USD
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: -50.10B
واقعی: -50.70B
17:00
CAD
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: -0.90B
واقعی: -3.19B
18:00
USD
تغییرات هفتگی ذخایر نفتی کوشینگ آمریکا - گزارش Seevol
پیش بینی:
واقعی: 0.607M
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (ژوئیه)
پیش بینی: 50.0
واقعی: 50.3
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
پیش بینی: 49.6
واقعی: 50.0
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 42.1
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه)
پیش بینی: 55.0
واقعی: 58.1
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -3.001M
واقعی: -7.373M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 0.607M
واقعی: 0.532M
( امروز ) پنجشنبه۰۶ آگست ۲۰۲۰
01:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
07:30
NZD
انتظارات تورمی بازار (فصلی)
پیش بینی:
واقعی: 1.4%
10:30
GBP
گزارش ثبات مالی - بانک مرکزی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
گزارش تورمی بانک مرکزی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 0
10:30
GBP
تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 0
10:30
GBP
تعداد آرای طرفداران نرخ بهره فعلی - کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژوئیه)
پیش بینی: 9
واقعی: 9
10:30
GBP
کل تسهیلات مقداری پولی بانک مرکزی انگلستان (ژوئیه)
پیش بینی: 745B
واقعی: 725B
10:30
GBP
تعیین نرخ بهره (ژوئیه)
پیش بینی: 0.10%
واقعی: 0.10%
10:30
GBP
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 10.1%
واقعی: 27.9%
11:00
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
12:00
EUR
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 47.1
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژوئیه)
پیش بینی: 57.0
واقعی: 58.1
16:00
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 1,415K
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Beermann
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۷ آگست ۲۰۲۰
04:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: -7.5%
واقعی:
04:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 7.5%
واقعی:
06:00
AUD
بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
06:15
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Ellis
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 8.1%
واقعی:
10:30
EUR
تراز تجاری آلمان (ژوئن)
پیش بینی: 10.1B
واقعی:
12:00
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
12:42
CNY
صادرات (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
12:42
CNY
واردات (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 1.0%
واقعی:
12:42
CNY
تراز تجاری (USD) (ژوئیه)
پیش بینی: 42.00B
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -0.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 4.2%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (ژوئیه)
پیش بینی: 1,600K
واقعی:
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (ژوئیه)
پیش بینی: 1,474K
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری (ژوئیه)
پیش بینی: 10.5%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (ژوئیه)
پیش بینی: 400.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (ژوئیه)
پیش بینی: 11.0%
واقعی:
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (ژوئیه)
پیش بینی: 57.5
واقعی:
شنبه۰۸ آگست ۲۰۲۰
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند