تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۰ آگست ۲۰۲۰
تعطیلی
تعطیل عمومی ژاپن
05:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: -42.4
06:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.6%
06:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 2.6%
واقعی: 2.7%
06:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -2.5%
واقعی: -2.4%
10:15
CHF
نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (ژوئیه)
پیش بینی: 3.4%
واقعی: 3.2%
10:15
CHF
نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (ژوئیه)
پیش بینی: 3.6%
واقعی: 3.3%
18:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 5.889M
سه شنبه۱۱ آگست ۲۰۲۰
03:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 1.1%
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 4.3%
04:20
JPY
حساب جاری تعدیل شده
پیش بینی:
واقعی: 1.05T
04:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (ژوئن)
پیش بینی: 0.110T
واقعی: 0.168T
06:00
AUD
شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: -14
10:30
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (ژوئن)
پیش بینی: -1.1%
واقعی: -1.2%
10:30
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (ژوئیه)
پیش بینی: 10.0K
واقعی: 94.4K
10:30
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -234K
واقعی: -220K
10:30
GBP
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 4.2%
واقعی: 3.9%
13:01
CNY
خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار (ژوئیه)
پیش بینی: 1,200.0B
واقعی: 992.7B
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (اوت)
پیش بینی: -68.8
واقعی: -81.3
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (اوت)
پیش بینی: 58.0
واقعی: 71.5
16:30
USD
گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی - EIA
پیش بینی:
واقعی:
16:45
CAD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ژوئیه)
پیش بینی: 210.0K
واقعی: 245.6K
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده خالص - Core PPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.5%
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.6%
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۲ آگست ۲۰۲۰
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -3.200M
واقعی: -4.400M
05:00
AUD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (اوت)
پیش بینی:
واقعی: -9.5%
06:00
AUD
شاخص بهای دستمزد (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.2%
06:30
NZD
تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی: 0.25%
واقعی: 0.25%
06:30
NZD
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
06:30
NZD
بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
07:30
NZD
کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -2.5%
واقعی: -31.4%
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -22.4%
واقعی: -21.7%
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه)
پیش بینی: 8.0%
واقعی: 8.7%
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -20.5%
واقعی: -20.4%
10:30
GBP
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 9.2%
واقعی: 9.3%
10:30
GBP
شاخص بهره وری نیروی کار
پیش بینی:
واقعی: -3.0%
10:30
GBP
شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 10.0%
واقعی: 11.0%
10:30
GBP
شاخص تغییرات GDP - مقایسه رشد اقتصادی سه ماه اخیر با سه ماه قبل از آن
پیش بینی: -21.2%
واقعی: -20.4%
10:30
GBP
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: -4.75B
واقعی: -5.12B
10:30
GBP
تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 0.30B
13:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 10.0%
واقعی: 9.1%
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: -0.460%
15:30
USD
گزارش ماهانه اوپک - OPEC
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.6%
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 1.6%
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.6%
17:30
GBP
تخمین تولید ناخالص داخلی NIESR
پیش بینی: -19.7%
واقعی: -7.9%
18:00
USD
تغییرات هفتگی ذخایر نفتی کوشینگ آمریکا - گزارش Seevol
پیش بینی:
واقعی: 1.731M
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Rosengren
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.875M
واقعی: -4.512M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 1.731M
واقعی: 1.336M
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
پیش بینی:
واقعی:
21:31
USD
حراج اوراق 10 ساله
پیش بینی:
واقعی: 0.660%
22:30
USD
تراز بودجه فدرال (ژوئیه)
پیش بینی: -193.0B
واقعی: 63.0B
23:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۱۳ آگست ۲۰۲۰
03:31
GBP
شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (ژوئیه)
پیش بینی: -5%
واقعی: 12%
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (ژوئیه)
پیش بینی: 40.0K
واقعی: 114.7K
06:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 43.5K
06:00
AUD
نرخ بیکاری (ژوئیه)
پیش بینی: 7.8%
واقعی: 7.5%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -0.5%
واقعی: -0.5%
12:30
USD
گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی (IEA)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای صادرات (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.8%
17:00
USD
شاخص بهای واردات (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.7%
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 1,120K
واقعی: 963K
23:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Brainard
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) جمعه۱۴ آگست ۲۰۲۰
03:00
NZD
شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 58.8
04:00
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -1.6%
واقعی: -1.6%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 5.1%
واقعی: 4.8%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: -0.4%
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 5.7%
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
09:00
JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 7.9%
11:00
CHF
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 0.1%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -12.1%
واقعی: -12.1%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -15.0%
واقعی: -15.0%
13:30
EUR
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: 12.6B
واقعی: 21.2B
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 1.3%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 1.9%
واقعی:
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 6.2%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 16.4%
واقعی:
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 3.0%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -1.2%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (اوت)
پیش بینی: 66.7
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (اوت)
پیش بینی: 72.0
واقعی:
18:30
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۱۵ آگست ۲۰۲۰
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند