تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۲۶ اکتبر ۲۰۲۰
تعطیلی
روز کارگر نیوزلند - تعطیل عمومی
12:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (اکتبر)
پیش بینی: 96.5
واقعی: 95.0
12:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (اکتبر)
پیش بینی: 89.8
واقعی: 90.3
12:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (اکتبر)
پیش بینی: 93.0
واقعی: 92.7
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: -3.5%
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (سپتامبر)
پیش بینی: 1,025K
واقعی: 959K
18:00
CHF
سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس - Jordan
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۲۷ اکتبر ۲۰۲۰
01:15
NZD
تراز تجاری (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -1,015M
واقعی: -1,017M
01:15
NZD
تراز تجاری (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 1,710M
06:00
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Debelle
پیش بینی:
واقعی:
09:30
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Bullock
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.8%
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 1.9%
16:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (اوت)
پیش بینی: 4.2%
واقعی: 5.2%
17:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (اکتبر)
پیش بینی: 102.0
واقعی: 100.9
چهارشنبه۲۸ اکتبر ۲۰۲۰
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: 1.200M
واقعی: 4.577M
04:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.6%
04:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.7%
04:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده تعدیل شده (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.4%
12:10
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: -0.460%
16:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: -79.37B
16:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.9%
17:00
USD
تغییرات هفتگی ذخایر نفتی کوشینگ آمریکا - گزارش Seevol
پیش بینی:
واقعی: -2.538M
17:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
17:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 0.25%
واقعی: 0.25%
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 1.230M
واقعی: 4.320M
18:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.538M
واقعی: -0.422M
18:45
CAD
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۲۹ اکتبر ۲۰۲۰
01:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -7.7%
واقعی: -8.7%
03:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی: -15.7
04:00
AUD
شاخص فصلی اطمینان کسب و کار NAB
پیش بینی:
واقعی: -10
06:30
JPY
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
06:30
JPY
گزارش بانک مرکزی ژاپن از چشم انداز اقتصادی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
06:42
JPY
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی: -0.10%
واقعی: -0.10%
10:00
JPY
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
12:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (اکتبر)
پیش بینی: -5K
واقعی: -35K
12:25
EUR
نرخ بیکاری (اکتبر)
پیش بینی: 6.3%
واقعی: 6.2%
16:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 31.0%
واقعی: 33.1%
16:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: 3.7%
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 775K
واقعی: 751K
16:00
CAD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 17.0%
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه تسهیلات سپرده (اکتبر)
پیش بینی: -0.50%
واقعی: -0.50%
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی: 0.25%
16:15
EUR
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
تعیین نرخ بهره (اکتبر)
پیش بینی: 0.00%
واقعی: 0.00%
16:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.1%
17:00
EUR
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 3.4%
واقعی: -2.2%
( امروز ) جمعه۳۰ اکتبر ۲۰۲۰
03:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (سپتامبر)
پیش بینی: 1.04
واقعی: 1.03
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: -0.5%
واقعی: -0.5%
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.3%
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 3.2%
واقعی: 4.0%
04:00
AUD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: -0.4%
04:00
AUD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: 0.4%
04:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.1%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: 5.2%
واقعی: 5.8%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.8%
10:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -0.8%
واقعی: -2.2%
11:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.3%
11:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (اکتبر)
پیش بینی: 107.0
واقعی: 106.6
12:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -5.2%
واقعی: -4.1%
12:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 7.3%
واقعی: 8.2%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 0.2%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 0.2%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.3%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی)
پیش بینی: 9.4%
واقعی: 12.7%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -7.0%
واقعی: -4.3%
13:30
EUR
نرخ بیکاری (سپتامبر)
پیش بینی: 8.3%
واقعی: 8.3%
15:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 1.7%
واقعی: 1.5%
16:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
16:00
USD
شاخص هزینه استخدام (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 1.4
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.2%
16:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.4%
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 1.2%
16:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: -2.2%
17:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (اکتبر)
پیش بینی: 58.0
واقعی: 61.1
17:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (اکتبر)
پیش بینی: 78.8
واقعی: 79.2
17:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (اکتبر)
پیش بینی: 81.2
واقعی: 81.8
18:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Weidmann
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۳۱ اکتبر ۲۰۲۰
04:30
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (اکتبر)
پیش بینی: 51.3
واقعی:
04:30
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند