مطالب برچسب

الگوی کدل

پترن هارمونیک AUDCAD تایم فریم ۴ ساعته چهارشنبه ۱۲ سپتمبر

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۷