مطالب برچسب

الگوی DIAGONAL

تحلیل هفتگی ( هفته اول مارس ۲۰۰۹ ) جفت ارز USDCHF

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۵