مطالب برچسب

الگوی چنگال

تحلیل مبادلات ارز ، هفتگی ( هفته دوم مارس ۲۰۰۹ ) جفت ارز EURJPY

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۰