مطالب برچسب

الگوی پین بار

الگوی شکست جَعلی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

الگوی پین بار (Pin Bar)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶

سیگنال یابی با استفاده از الگوی پین بار (Pin Bar)

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۵