مطالب برچسب

الگوی هارمونیک پترن

پترن هارمونیک AUDUSD تایم فریم ۴ ساعته چهارشنبه ۲۸ مارچ

چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۱