مطالب برچسب

الگوی هارمونیک چیست؟

نحوه تشخیص الگو های هارمونیک (Harmonic Pattern)

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶