مطالب برچسب

الگوی هارامی صعودی

کار با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴