مطالب برچسب

الگوی شکست جَعلی اینسایدبار

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴