مطالب برچسب

الگوی ستاره رها شده

کار با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴