مطالب برچسب

الگوی دو کندل بازگشتی

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰