مطالب برچسب

الگوی اینساید بار

روش ساده معامله با الگوی شکست جعلی

دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲