مطالب برچسب

الگویکندلی

پترن هارمونیک EURUSD تایم فریم ۴ ساعته چهارشنبه ۱۵ می

چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۷

پترن هارمونیک AUDJPY تایم فریم روزانه دوشنبه ۱۳ دسامبر

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۲

پترن هارمونیک USDCAD تایم فریم ۴ ساعته چهارشنبه ۳ نوامبر

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۶