مطالب برچسب

الگوهای ترکیبی دو شمعی

کار با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴