مطالب برچسب

الگولی کندلی

پترن هارمونیک EURCHF تایم فریم ۴ ساعته چهارشنبه ۲۰ آپریل

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۷

پترن هارمونیک AUDCAD تایم فریم ۴ ساعته پنجشنبه ۱۴ آپریل

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۲