مطالب برچسب

الگوس کندلس

پترن هارمونیک GBPCHF تایم فریم ۴ ساعته چهار شنبه ۲۳ فبریه

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۹:۵۲

پترن هارمونیک EURGBP تایم فریم ۴ ساعته چهارشنبه ۱۰ نوامبر

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹ - ۲۲:۳۴

پترن هارمونیکNZDJPYتایم فریم ۴ساعته پنجشنبه۲سپتامبر

پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۵