تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند USDJPY

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰

تحلیل تکنیکال

بازگشت نزولی USDJPY از ۱۰۹٫۷۲ ادامه دارد و تمرکز بازار به حمایت ۱۰۸٫۲۷ است. تا وقتی‌که این حمایت موقعیت خود را حفظ کرده، رالی صعودی شروع شده از ۱۰۴٫۴۵ می‌تواند ادامه یابد. از دید خریداران اگر نرخ برابری دلار آمریکا به ین ژاپن از مقاومت جزئی ۱۰۹٫۲۰ عبور کند، می‌تواند تا مقاومت ۱۰۹٫۷۲ حرکت کند. با این حال شکست قطعی ۱۰۸٫۲۷ می‌تواند نشانگر تغییر روند میان‌مدت USDJPY باشد و روند بازار را تا حمایت ۱۰۶٫۴۸ به نزولی تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار روزانه