تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند USDCAD

پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۴۲

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی USDCAD که از ۱٫۳۳۲۷ شروع شده بود تا کف قیمتی ۱٫۳۱۸۰ ادامه یافته است. عبور از حمایت ۱٫۳۱۹۰ می‌تواند نشانگر پایان حرکت صعودی شروع شده از ۱٫۳۰۴۲ در ۱٫۳۳۲۷ باشد. در این صورت روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا تا حمایت ۱٫۳۰۴۲ نزولی خواهد بود. از دید خریداران شکست ۱٫۳۳۲۷ برای تائید ادامه حرکات صعودی شروع شده از ۱٫۳۰۴۲ ضروری است. در غیر این صورت همچنان حرکات قیمتی USDCAD متمایل به نزولی خواهند بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD

تحلیل تکنیکال USDCAD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD

تحلیل تکنیکال USDCAD نمودار روزانه